سرور مجازی ایران

VPS T1
 • 1 پردازنده
 • 1 رم
 • 60 هارد دیسک
 • نامحدود1/8 ترافیک ماهانه
 • به تعداد مورد نیاز ای پی
VPS T2
 • 2 پردازنده
 • 2 رم
 • 80 هارد دیسک
 • نامحدود 1/8ترافیک ماهانه
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T3
 • 2 پردازنده
 • 3 رم
 • 120 هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • به تعداد مورد نیاز آی پی
VPS T4
 • 4 پردازنده
 • 4 رم
 • 180 هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • به تعداد مورد نیاز آی پی