سرورهای مجازی آمازون Amazon Lightsail و EC2

Lightsail - Nano

512 مگابایت حافظه رم
1 هسته پردازشی
20 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 1 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی

Lightsail - Micro

1 گیگابایت حافظه رم
1 هسته پردازشی
40 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 2 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی

Lightsail - Medium

4 گیگابایت حافظه رم
2 هسته پردازشی
80 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 4 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی

Lightsail - 2Xlarge

32 گیگابایت حافظه رم
8 هسته پردازشی
640 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 7 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی

Lightsail - Large

8 گیگابایت حافظه رم
2 هسته پردازشی
160 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 5 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی

Lightsail - Xlarge

16 گیگابایت حافظه رم
4 هسته پردازشی
320 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 6 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی

Lightsail - Small

2 گیگابایت حافظه رم
1 هسته پردازشی
60 گیگ هارد SSD
تا ۴ بسته 3 ترابایت ترافیک
۴۲ دیتاسنتر در ۱۳ نقطه دنیا
آدرس IPv4 متغیر/ثابت
تحویل به صورت آنی
بازگشت وجه در صورت کنسلی